Přehled

Anotace: Námět práce vychází ze studia přírodních povrchů, které jsou specifické svým složením, mikrostrukturou, nanostrukturou a chováním. Práce bude zaměřena do oblasti studia přírodních povrchů, jejich charakterizace, replikace, posouzení kvality replikace a zejména chování připravených replik. Součástí práce by měl být návrh postupu pro výrobu těchto replik ve větším měřítku.

Školitel: doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/