Přehled

(GEO) Mikrobiolog se zaměřením na problematiku hlubinných úložišť radioaktivního odpadu do ODDĚLENÍ Aplikované biologie

Charakteristika:

 •   Specialista na problematiku geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť
 •   Specialista na in-situ experimenty v podzemí

Požadované dovednosti:

 •  VŠ biologického či geologického směru (ideálně geomikrobiologie, geologie, geochemie, atd.)
 •  Schopnost analyzovat a sumarizovat data a prezentovat vědecké výsledky ústní a písemnou formou v českém i anglickém jazyce
 •  Vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů
 •  Schopnost řešit technické zabezpečení experimentů výhodou
 •  Schopnost systematické práce
 •  Spolehlivost v dodržování stanovených termínů
 •  Smysl pro zodpovědnost a týmovou práci
 •  Časová flexibilita, samostatnost, komunikativnost
 •  Řidičský průkaz skupiny B
 •  Znalost českého a anglického jazyka úrovně B2 slovem i písmem umožňující profesionální práci

Požadované vzdělání:

 • Ukončené bakalářské nebo magisterské studium přírodovědného směru, obor biologie nebo geologie (případně geochemie, geomikrobiologie, atp.)

Náplň práce:

 •   Práce v podzemní laboratoři: odběry podzemních vod, měření geochemických parametrů, odběry vzorků bentonitů
 •   Práce k molekulárně-genetické a mikrobiologické laboratoři (molekulárně genetické analýzy)
 •   Práce s fluorescenčním mikroskopem (obrazová analýza)
 •   Vyhodnocení získaných dat
 •   Návrh a příprava dílčích experimentů
 •   Projektová příprava
 •   Práce s literaturou, rešeršní práce, psaní zpráv a publikací

Pracovní poměr:

 •   úvazek 100 %, případně dle dohody
 •   pracovní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2022 s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL

Termín nástupu:  01. 12. 2021, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 •  minimální měsíční tarifní mzda při 100%: 30 000,- Kč. Možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance.
 •  mzdová třída B) dle Vnitřního mzdového předpisu, dosaženého vzdělání a praxe

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 •   zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 •   6 týdnů dovolené
 •   pružná pracovní doba
 •   závodní stravování
 •   univerzitní mateřská školka
 •   dětský koutek pro děti batolecího věku
 •   možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 •   jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 •   zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity,
 •   zdarma plavání v libereckém bazénu
 •   zvýhodněné telefonní tarify

 

K přihlášce do výběrového budou přiloženy tyto listinné dokumenty
a)       strukturovaný životopis

b)      stručná charakteristika dosavadní činnosti

c)       doklady o ukončeném vzdělání

d)      znalost českého a anglického jazyka slovem a písmem bude u nerodilých mluvčích ověřena při ústním pohovoru

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám do 30. 11. 2021 strukturovaný životopis s kopií dokladu o vzdělání na níže uvedenou adresu nebo na e-mail:

Technická univerzita v Liberci, Personální oddělení, Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1

Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální oddělení, e-mail: volnamista@tul.cz

 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči, součástí druhého kola může být krátký písemný test. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení je zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/).

Volné  místo je od 19. 10. 2021  zveřejněno  na úřední desce Technické univerzity v  Liberci: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/, na portálu zaměstnanosti MPSV: https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr , na  webových stránkách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace: http://cxi.tul.cz/o-nas/referat-pro-rozvoj-lidskych-zdroju/volna-pracovni-mista), na portálu Euraxess: (http://www.euraxess.cz/) a portálu https://www.researchjobs.cz/.