Přehled

Příprava krystalických nanočástic a pojivových systémů k použití při tvorbě tenkých vrstev. Výběr vhodných templátovacích činidel a návrh kapalných tiskových formulací poskytující vrstvy s řízenou velikostí pórů od mikropórů k mezopórům. Optimalizace finalizace vrstev a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností.

The dissertation will cover the preparation of crystalline nanoparticles and binder systems for use in thin film formation. Suitable templating agents will be investigated and liquid printing formulations providing layers with controlled pore size from micropores to mesopores should be designed, utilizing the combinantion of self-assemly and forced assembly approaches. Also, the optimization of layer curing processes will be performed and the physicochemical properties of printed layers will be studied.

Název programu: Fyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346