Přehled

Příprava nanočástic karbonitridů a nanášení do tenkých vrstev s využitím materiálového tisku. Plazmochemické úpravy připravených vrstev s cílem dosažení vysoké fotokatalytické účinnosti a citlivosti v UVA a v modré oblasti viditelného spektra. Upscaling procesů přípravy vrstev a in-line plazmochemické opracování. Optimalizace procesů a studium vlivu proměnných veličin. Dizertace je podpořena projektem GAČR.

Školitel doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d