Přehled

Studium účinku polymerních fotoaktivních vrstev na bázi derivátů ftalocyaninů. Metody depozice tenkých vrstev materiálovým tiskem, fotochemické vytvrzování vrstev. Studium mechanických vlastností, studium samočisticích a antibakteriálních vlastností pomocí nově vyvinutých nebo optimalizovaných metod. Dizertace bude součástí projektu OP TAK.

Školitel prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d