Přehled

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru tělovýchovném, popř. oborově podobném
 • Zaměření na problematiku sportů, výchovy a pobytu v přírodě
 • Praxe v oboru min. 5 let
 • Podmínka zajistit blokovou a kurzovní výuku v průběhu celého školního roku
 • Min. kvalifikační požadavky v souladu s katalogem pracovních pozic pro zaměstnance vykonávající pedagogickou a tvůrčí činnost, min. na úrovni L2 (dle opatření Rektora č. 56/2021)
 • Ukončené nebo zahájené studium PDS v oboru s problematikou aktivit v přírodě
 • Znalost anglického jazyka v mluveném i psaném projevu
 • Trestní bezúhonnost

Co od Vás budeme potřebovat:

 • Doklady o dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • Platný výpis z rejstříku trestů

Dokumenty přiložíte k přihlášce, která je zveřejněná na stránkách FTVS UK (https://ftvs.cuni.cz/FTVS-82.html)

Písemné přihlášky a výše uvedené doklady posílejte do 30 dnů od uveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty v elektronické podobě na adresu: podatelna@ftvs.cuni.cz nebo kariera@ftvs.cuni.cz

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby UK FTVS zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.