Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

NETPHARM – FaF_VZ1_90: Technický pracovník, úvazek 0,1 FTE (10 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Technický pracovník zajišťuje měření na spektrometrech Jeol 600 MHz a Varian 500 MHz.
 • Technický pracovník je zodpovědný za provoz obou spektrometrů, což zahrnuje zejména doplňování kryokapalin a pravidelnou kontrolu chodu přístrojů.
 • Ukládá naměřená data na určené úložiště a komunikuje s jednotlivými výzkumnými týmy.
 • Registruje požadavky na speciální typy měření a plánuje racionální využití strojového času v souladu s těmito požadavky.
 • Neprodleně eskaluje identifikovaná rizika na nadřízenou pozici.
 • Komunikuje s realizačním týmem projektu NETPHARM.

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru farmaceutických nebo chemických věd na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě, a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání.
 • Důkladná znalost a předchozí praktická činnost (měření) na výše uvedených typech spektrometrů nutná.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 50 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: od 1. 7. 2024

Pracovní poměr na dobu: určitou na 1 rok s reálným předpokladem po dobu trvání projektu, tj. do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,1 FTE)

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách,
 • Možnost podílet se na špičkovém výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu,
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu.

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 6. 6. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ1_90 (Technický pracovník)“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. – Katedra organické a bioorganické chemie

tel.: +420 495 067 277

e-mail: pour@faf.cuni.cz

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, je spolufinancován Evropskou unií.