Přehled

Abstract: Such composites are used in innovative lightweight structures in aerospace and automotive industries. The subject of the work will be the design and verification of the type hybrid textile reinforcement and a method of composition of the different materials with respect to the required rigidity strength and durability of the composites in accordance with the technical requirements of function, particularly with respect to dynamic load and impact. The research of the response of composites to loading speeds and the research of the failure of the composite.

Anotace: Tyto kompozity jsou využívány v inovativních lehkých konstrukcích v leteckém a automobilovém průmyslu. Předmětem práce bude navržení a ověření typu hybridní textilní výztuže a způsobu jejího složení z různých materiálů s ohledem na požadovanou tuhost pevnost a odolnost kompozitu v souladu s technickými požadavky na funkci, zejména s ohledem na dynamické zatížení a impakt. Dále pak výzkum závislosti odezvy kompozitu na rychlost zatěžování a výzkum způsobu porušení kompozitu.

Supervisor / školitel: prof. Ing. Bohdana Marvalová, CSc.

More info and application / více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/