Přehled

Cílem doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie je prohloubení znalostí a osvojení klíčových kompetencí a dovedností potřebných k samostatné vědecké práci v této oblasti. Základní důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí k výzkumu mezinárodních vztahů a diplomacie, k jejichž nedílným součástem patří detailní znalost teorie, metodologie a standardních postupů vědecké práce. Současně program prohlubuje orientaci v aktuálních problémech mezinárodních vztahů a diplomacie, jakož i schopnost mezioborové analýzy globálních procesů.

Mezi povinnosti studenta patří absolvovat předepsané předměty, složit státní doktorskou zkoušku, plnit publikační minima, průběžně pracovat na disertační práci a připravovat se na a úspěšně splnit obhajobu.

Studijní program je akreditován v českém i v anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia jsou 4 roky.

V případě zájmu kontaktujte doc. Štěpánku Zemanovou (stepanka.zemanova@vse.cz).
Více informací na https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/.
Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://fmv.vse.cz/doktorske-studium/