Přehled

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Oddělení společenského rozměru globální změny, hledá pracovnici/pracovníka na pozici doktorand/odborný pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na procesy transformace k udržitelnosti v projektu Just-Scapes, na pracoviště V Jirchářích 149/6, 110 00 Praha 1.

Oddělení společenského rozměru globální změny ÚVGZ AV ČR

Oddělení společenského rozměru globální změny ÚVGZ AV ČR se zaměřuje na interakce mezi lidmi a měnícím se světem. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace, ztráta biodiverzity a snižování rizika katastrof. Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se o pochopení problémů udržitelnosti v České republice a dalších lokalitách napříč Evropou a světem. Jsme oddělením odborníků pokrývajících širokou škálu výzkumných oborů, včetně environmentálního modelování, fyzické a sociální geografie, ekonomie, sociologie, politologie a vědy udržitelnosti. V rámci spolupráce v oddělení kombinujeme kvalitativní a kvantitativní přístupy, abychom dosáhli interdisciplinárního chápání společenských dimenzí globální změny. Výstupy naší práce jsou společensky relevantní a poskytují podklady pro správu přírodních zdrojů a politiku udržitelnosti od lokální po mezinárodní úroveň.

Projekt Just-Scapes

Projekt Just-Scapes se snaží lépe pochopit, (1) jak jsou veřejností přijímány transformativní změny ve využívání krajiny, související s klimatickou změnou, (2) jak je možné zvýšit přijatelnost takových změn u veřejnosti, a (3) které změny jsou optimální ze společenského a ekologického hlediska. Projekt se zejména zaměřuje na vnímání společenské spravedlnosti vybraných typů opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny v krajině, a související ochoty společnosti tato opatření akceptovat či aktivně vytvářet. Konkrétně se zaměřujeme na adaptační opatření související s managementem stromových a lesních porostů v rámci případových studiích v České republice, Anglii a Francii.

Pracovní náplň:

Pracovník/pracovnice bude zodpovídat za participativní výzkum procesů společenské transformace k udržitelnosti, ve spolupráci s místními aktéry v rámci případových studiích v České republice, Anglii a Francii.

Pracovní pozice je zaměřena zejména na následující činnosti:

 • Vytvoření participativního výzkumného přístupu a jeho aplikace v rámci případových studií v České republice, Anglii a Francii,
 • Práce s odbornou literaturou,
 • Příprava, organizace a provedení participativních seminářů,
 • Zpracování kvalitativních a kvantitativních dat z participativních seminářů,
 • Komunikace s aktéry z případových studií,
 • Spolupráce na přípravě a účast na zahraničních projektových workshopech,
 • Příprava zpráv a vědeckých publikačních výstupů,
 • Spolupráce s mezinárodním projektovým týmem.

Nabízíme:

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci v interdisciplinárním vědeckém týmu v rámci Akademie věd ČR,
 • Vybudování výzkumných kontaktů v rámci mezinárodního projektu,
 • Odpovídající platové ohodnocení,
 • Vysokou míru flexibility při práci, s důrazem na kvalitní odborné a vědecké výstupy,
 • Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání.

Požadavky:

 • Dosažené magisterské vzdělání se zaměřením na (environmentální) sociologii, politickou ekologii, sociálně-kulturní ekologii, politologii, organizační studia, (environmentální) psychologii, environmentální studia, krajinnou ekologii, ochranu životního prostředí či související obory. (Uchazeči v současnosti ukončující magisterské studium budou zváženi.)
 • Povědomí o designu a metodologii kvalitativního a společenskovědního výzkumu, s dobrou znalostí metod smíšeného výzkumu (mixed methods) a participativního výzkumu.
 • Ochotu nastoupit v průběhu projektu do studia doktorského programu/ probíhající studium v doktorském programu. Uchazeči bez zájmu o doktorské studium budou zváženi.
 • Schopnost práce s odbornou literaturou a vědeckými publikacemi.
 • Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) na odpovídající úrovni.
 • Vynikající schopnost týmové spolupráce.
 • Dobré koordinační, komunikační a organizační schopnosti.
 • Plynulá znalost českého jazyka. Plynulá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • Ochotu účastnit se zahraničních pracovních cest.

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

 • Znalost problematiky transformace k udržitelnosti,
 • Zkušenosti se zapojením do výzkumných projektů,
 • Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní).

Výše úvazku: částečný
Předpokládané datum nástupu: leden 2021
Místo výkonu práce: Praha

 Přihláška musí obsahovat:

 • Strukturovaný odborný životopis: vzdělání (včetně názvu kvalifikačních prací a relevantních kurzů); pracovní zkušenosti, popř. seznam publikací; předchozí zkušenosti s výzkumnou činností a zapojením do výzkumných projektů; klíčové dovednosti; úroveň jazykových znalostí; kontaktní údaje; kontaktní detaily 1-2 referencí.
 • Motivační dopis (max. 2 strany): shrnutí vhodnosti pro danou pozici, popř. nástin chápání náplně vypsané pozice.
 • Kopie dokladu o ukončeném vzdělání.
 • Volitelně: doporučující dopis(y).
 • Volitelně: publikace podporující Vaši přihlášku (max. 3 soubory).

Materiály přihlášky zasílejte v angličtině, v jednom souboru PDF označeném příjmením uchazeče. Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 31.10.2020 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).

Dodatečné informace:

Zdroj: http://www.czechglobe.cz/cs/vyberova-rizeni/