Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici docenta / docentky v oblasti veřejné ekonomie a ekonomie zdravotnictví na Katedře evropské a ekonomické integrace a hospodářské politiky na Institutu ekonomických studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy.

Náplň práce:

 • výuka ekonomie v magisterském a doktorském studiu
 • spolupráce na společných projektech
 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti katedry
 • vlastní vědecká činnost včetně grantových a projektových aktivit
 • působení ve zkušebních komisích, vedení závěrečných prací studentů a jejich oponování
 • oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací
 • expertizní činnost na národní a mezinárodní úrovni

Požadavky:

 • absolvent Ph.D. v oboru ekonomie či v oboru financí na škole, která je v oborech ekonomie a financí
 • mezinárodně srovnatelná či lépe postavená (dle ARWU, US News a QS) než Univerzita Karlova
 • hodnost docenta či profesora (či probíhající habilitační nebo profesorské řízení) v oboru ekonomie či v oboru financí
 • zkušenost ze zahraničí v rámci Ph.D. či v rámci navazující akademické či výzkumné pozice
  publikační činnost v oborech Economics či Business-Finance dle databáze Social Science Citation Index (Web of Science), zejména ve vysoce hodnocených časopisech (Q1 a Q2 dle AIS)
 • výborná znalost anglického jazyka (pro výuku a psaní odborných článků)

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 0,4 (tj. 16 hod./týden)
 • předpokládaný nástup 1. 10. 2023
 • širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (stravenky nebo stravenkový paušál vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a / nebo životní připojištění,
 • příspěvek na benefitní karu Multisport a další)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (netýká se těch, kteří již byli nebo jsou aktuálně zaměstnáni na FSV UK a jejich vzdělání bylo v minulosti ověřeno personálním oddělením)

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 5. 6. 2023 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Docent pro IES“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.