Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Docent/docentka se zaměřením na psychologii zdraví a pedagogickou psychologii

Označení pracovního místa:

 • Docent/docentka se zaměřením na psychologii zdraví a pedagogickou psychologii
 • Typ systemizovaného místa: docent

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Docent/docentka zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem/školitelkou v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v případě úvazku 1,0 je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho/její obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti. Dále se docent/docentka podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče/uchazečky:

 • R3 – Established/R4 – Leading (research group)

Předpokládaná výše úvazku:

 • úvazek 1,0

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené studium jednooborové Psychologie
 • habilitační řízení v oboru Psychologie
 • jmenování docentem/docentkou, uznatelné dle platných předpisů ČR
 • čeština B2
 • angličtina B2
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)
 • aktivní vědecká a odborná publikační činnost
 • praxe v oboru
 • flexibilita
 • morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • 5 dnů volna k léčení
 • stravenky v hodnotě 160,- Kč/den; příspěvek zaměstnavatele 55 %

Předpokládané datum nástupu:

 • od 1. 9. 2024 popř. dle dohody

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče/uchazečky:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti)
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
 • doklady o dosažené kvalifikaci

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče:

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 10.6.2024 na adresu PersonalniPDF@osu.cz.

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení:

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.