Přehled

Doktorandský program je čtyřletý rozvojový a motivační program pro studenty doktorandského stupně studia vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření, kteří píší svou dizertační práci ve spolupráci s odborným oddělením ve ŠKODA AUTO.

Co u nás budete dělat?

  • Analýza současného stavu problematiky tolerančního pole mechanických vlastností dodávaných ocelových materiálů, které slouží k lisování karosářských dílů
  • Využití numerických simulací tváření plechu ke zjištění vlivu jednotlivých parametrů tolerančního pole mechanických vlastností (mez pevnosti Rm, mez kluzu Re, drsnost materiálu, koeficient tření, anizotropie plechu aj.)
  • Využití speciálního výpočtového modulu AutoForm Sigma ke zjištění ideálního tolerančního pole pro dané typy karosářských dílů
  • Návrh nového tolerančního pole

Co musíte znát, mít a umět?

  • VŠ vzdělání magisterského stupně (technické zaměření)
  • Přijetí do doktorandského programu na VŠ
  • Znalost NJ a/nebo AJ – úroveň B2 (středně pokročilá znalost)
  • Znalost práce s PC (MS Office)
  • Široké fundované znalosti studovaného oboru
  • Zájem dále se rozvíjet a vzdělávat
  • Schopnost komplexního řešení problémů
  • Schopnost stanovení priorit
  • Samostatnost, zodpovědnost
  • Schopnost vyjádřit a obhájit svůj vlastní názor a navrhovaná řešení

Co od nás získáte?

  • Odborné vedení dizertační práce
  • Přístup k nejnovějším technologiím
  • Možnost osobního a odborného růstu – jazykové vzdělávání, školení, semináře
  • Uplatnění v oboru – možnost zaměstnání ve ŠKODA AUTO
  • Finanční podporu