Přehled

Školitel: prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Anotace: Modely připravenosti a zralosti podniků a organizací na digitální transformaci v souvislosti s trendy 4.0 a rizika spojená s touto transformací. Postupy vyhodnocování zralostí dimenzí – napr. datových, procesních, technologických, personálních. Metodiky na vyhodnocování a auditování aktuálního as-is stavu, formulaci to-be stavu, podpory efektivní transformace a optimálního využití. Integrace prvků a trendů 4.0 do podnikové architektury.