Přehled

Školitel: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Anotace: Znalostní grafy jsou ve vzrůstající míře použivány jako zdroj informací v různých systémech umělé inteligence. Jako takové mohou být také zdrojem dezinformací nebo tendenčních informací (zkreslení – biasů). Cílem práce je prozkoumat možnosti detekce biasů ve znalostních grafech, případně návrh algoritmů pro jejich korekci. Z metodického hlediska by se výzkum opíral o poslední poznatky z oblastí analýzy přirozeného jazyka, knowledge graph embeddings a aktivního učení s možnými prvky gamifikace. Výzkumné téma navazuje na následující předchozí publikace školitele: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826814001048, a https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826816300166.