Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací/OncoPharm,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/23_021/0008442,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

OncoPharm – Data steward, úvazek 0,1 FTE (10 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Data steward zajišťuje přímou podporu správy výzkumných dat.
 • Data steward bude zodpovědný za správu dat v rámci výzkumného týmu a bude dohlížet na nastavení a dodržování správných principů tak, aby byla zajištěna integrita, bezpečnost a co největší míra FAIR principů.
 • Podílí se na naplánování správy dat projektu OncoPharm a je zodpovědný za tvorbu, vytváření, aktualizaci a udržování Data management plan (DMP).
 • Je zodpovědný za správu dat a pomáhá najít vhodnou infrastrukturu pro zveřejnění dat (např. repozitáře).
 • Komunikuje s Centrem informačních technologií, knihovnou a Centrum pro podporu Open science Univerzity Karlovy, a také se zástupci jednotlivých výzkumných záměrů (případně datových koordinátorů na jednotlivých institucích), kterým bude předávat aktuální informace a zajišťovat přímou podporu správy dat.
 • Neprodleně eskaluje identifikovaná rizika na nadřízenou pozici.
 • Komunikuje s realizačním týmem projektu OncoPharm.

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru farmaceutických věd na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě, a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání.
 • Výhodou jsou předchozí zkušenosti s se správou dat, publikacemi v režimu Open Access, aktivity Open Science vč. principů FAIR.
 • Publikace ve významných časopisech s IF, grantová činnost, aktivní znalost anglického jazyka.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro správu dat a výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Ochota dále se vzdělávat

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 60 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr na dobu: určitou na 1 rok s reálným předpokladem po dobu trvání projektu, tj. do 30. 9. 2027.

Pracovní úvazek: částečný (0,1 FTE).

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na špičkovém výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu

Dále nabízíme:

 • Částečný pracovní úvazek (0,1 FTE)
 • 5 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje
 • Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • Příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby)
 • Možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance)
 • Benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů)

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 25. 4. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt OncoPharm – Data steward“

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. – Katedra biochemických věd

tel.: +420 495 067 370

e-mail: wsol@faf.cuni.cz

 

Projekt Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442, je spolufinancován Evropskou unií.