Přehled

DATA  SCIENTIST Oddělení  modelování  procesů a umělé inteligence

Charakteristika:

 •   Analýza a hledání závislostí v datech konkrétních zákazníků
 •   Provádění transformace dat a tvorba souvisejících programů (skriptování)
 •   Návrh a vývoj machine learning modelů
 •   Analýza, návrh a implementace řešení pro komerční zákazníky
 •   Spolupráce s kolegy a neustálý rozvoj

Požadované dovednosti:

 •   Znalost matematických a pravděpodobnostních modelů, matematické statistiky a ekonometrie
 •   Orientaci v programování a vytváření machine learning modelů
 •   Schopnost dobře porozumět datům a podle potřeby je transformovat, vizualizovat a interpretovat
 •   Schopnost samostatně komunikovat s klientem a prezentovat výstupy ústní i písemnou formou
 •   Aktivní znalost anglického jazyka
 •   Vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů
 •   Spolehlivost v dodržování stanovených termínů
 •   Flexibilita a odpovědnost

Požadované vzdělání:

 • Ukončené středoškolské vzdělání ideálně v příslušném oboru

Pracovní poměr:

 •   Úvazek 100 %, případně dle dohody
 •   Pracovní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2022 s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL

Termín nástupu:  Ihned, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 •  Možnost motivačního a výkonnostního příplatku, možnost mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení   výkonu zaměstnance.
 •  Mzdová třída B4-B6 dle Vnitřního mzdového předpisu a dosaženého vzdělání

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 •   Zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 •   6 týdnů dovolené
 •   Pružná pracovní doba
 •   Závodní stravování
 •   Univerzitní mateřská školka
 •   Dětský koutek pro děti batolecího věku
 •   Možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 •   Jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 •   Zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity,
 •   Zdarma plavání v libereckém bazénu
 •   Zvýhodněné telefonní tarify
 •   Kombinovaná práce z domova podle tvých potřeb

K přihlášce budou přiloženy tyto listinné dokumenty
a) Strukturovaný životopis s dosavadní činností
b) Doklady o ukončeném vzdělání

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám do 30. 11. 2021 strukturovaný životopis s kopií dokladu o vzdělání na níže uvedenou adresu nebo na e-mail:

Technická univerzita v Liberci, Personální oddělení, Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1

Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální oddělení, e-mail: volnamista@tul.cz

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči, součástí druhého kola může být krátký písemný test. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení je zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/).

Volné  místo je od 19. 10. 2021  zveřejněno  na úřední desce Technické univerzity v Liberci: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/, na portálu zaměstnanosti MPSV: https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr , na  webových stránkách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace: http://cxi.tul.cz/o-nas/referat-pro-rozvoj-lidskych-zdroju/volna-pracovni-mista, na portálu Euraxess: http://www.euraxess.cz/ a na portálu https://www.researchjobs.cz/.