Přehled

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou polyestery mikrobiálního původu, které mají celou řadu zajímavých vlastností a potenciálních aplikací. Cílem této disertační práce bude studium biotechnologické produkce PHA v souladu s aktuálním konceptem průmyslových biotechnologií nové generace s využitím odpadů potravinářských výrob jakožto vstupní suroviny. Ten je založen na vyžití extrémofilních mikroorganismů jakožto robustních produkčních systémů, jejichž využití v biotechnologickém procesu výrazně snižuje riziko mikrobiální kontaminace, což se pozitivně propisuje do ekonomických parametrů výroby. V rámci disertační práce bude studována produkce PHA u několika vybraných extrémofilů a to včetně extrémofilních zástupců patřících do skupiny purpurových bakterií. V rámci práce bude pozornost zaměřena jak na komplexní pochopení metabolismu PHA a jeho regulaci, tak na biotechnologické aspekty potenciální výroby PHA a optimalizaci jednotlivých kultivačních strategií i dílčích parametrů.

Školitel prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d