Přehled

Práce má prozkoumat biologické základy morálky a objasnit otázku jejich vztahu k morálnímu sebeurčení člověka. Cílem práce je zdůvodnit tezi, že biologické determinanty („tělesnost“) vnášejí nutné podmínky pro sebeurčení člověka, ale nejsou dostačujícími explikačními faktory pro lidské jednání. Práce má podat přehled o relevantních poznatcích v oblasti přírodovědy a etologie a uvést je do souladu s nereduktivní antropologií.

Biologicke_zaklady_moralky_-_Drozenova
Zdroj: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/nabidka_temat/bioetika/Biologicke_zaklady_moralky_-_Drozenova.pdf