Přehled

Doktorský program Ekonomické teorie určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah ke kurzům mikroekonomie a makroekonomie. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Obor je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých školách a na špičkových ekonomických pracovištích soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti ekonomické teorie.

V případě zájmu kontaktujte prof. Zdeňka Chytila (zdenek.chytil@vse.cz).

Více informací na https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/doktorske-studium-2/obecne-informace-pro-uchazece/.

Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://nf.vse.cz/homepage/studenti/doktorske-studium/