Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na speciální pedagogiku / Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
 • Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent/odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4-6 / 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage / R2 – Recognized

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně dokončené nebo krátce před dokončením
 • požadovaný obor vzdělání: speciální pedagogika
 • čeština C2
 • angličtina B2
 • EU research level: R2 Recognized
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • předpoklady k rozvoji profesního růstu

Předpokládané datum nástupu

 • od 1.3. 2023, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ZDE
 • doklady o dosažené kvalifikaci (v případě osobní účasti budou požadovány originály nebo ověřené kopie dokladů)

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 5. 2. 2023 na adresu PersonalniPDF@osu.cz

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.