Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·        Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku

 

Označení pracovního místa

·        Asistent se zaměřením na speciální pedagogiku / Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku

·        Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent/odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4-6 / 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

·        R1 – First stage / R2 – Recognized

 

Předpokládaná výše úvazku

·        úvazek 1,0

 

Kvalifikační a další předpoklady

·        vysokoškolské vzdělání III. stupně dokončené nebo krátce před dokončením

·        požadovaný obor vzdělání: speciální pedagogika, popř. příbuzný obor

·        čestina C2

·        angličtina B2

·        EU research level: R2 Recognized

·        aktivní vědecká a publikační činnost v oboru

·        předpoklady k rozvoji profesního růstu

 

Předpokládané datum nástupu

·        od 1. 2. 2022, popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·        dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·        strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti

·        motivační dopis

·        souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ZDE

·        doklady o dosažené kvalifikaci (v případě osobní účasti budou požadovány originály nebo ověřené kopie dokladů)

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 15. 12. 2021 na adresu PersonalniPDF@osu.cz

 

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·        český, anglický

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.