Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·         Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na český jazyk a didaktiku českého jazyka

 

Označení pracovního místa

·         Asistent se zaměřením na český jazyk a didaktiku českého jazyka / Odborný asistent se zaměřením na český jazyk a didaktiku českého jazyka

·         Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent/odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4–6 / 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

·         R1 – First stage / R2 – Recognized

 

Předpokládaná výše úvazku

·         úvazek min. 0,5

 

Kvalifikační a další předpoklady

·         vysokoškolské vzdělání III. stupně dokončené nebo krátce před dokončením

·         požadovaný obor vzdělání: český jazyk, didaktika českého jazyka nebo obor příbuzný

·         čeština C2

·         angličtina B2

·         EU research level: R2 Recognized

·         aktivní vědecká a publikační činnost v oboru

·         předpoklady k rozvoji profesního růstu

 

Předpokládané datum nástupu

·         od 1. 9. 2023, popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti

·         motivační dopis

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ZDE

·         doklady o dosažené kvalifikaci (v případě osobní účasti budou požadovány originály nebo ověřené kopie dokladů)

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do: 31. 5. 2023 na adresu PersonalniPDF@osu.cz

 

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.