Přehled

Děkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na katedru managementu sportu UK FTVS

s datem nástupu dohodou a výši pracovního úvazku 0,8.

Od kandidáta/ky se očekává, že se bude aktivně podílet na chodu pracoviště, na výuce předmětů, které pracoviště garantuje, na kontrolách studia, na vytváření a aktualizaci kurikula či na výzkumných projektech pracoviště.

Výuku a kontroly studia bude kandidát/ka realizovat v segmentu manažersko-ekonomických předmětů v oblasti sportu.

Požadavky:

  • Dokončené magisterské studium v oboru managementu sportu či podobném
  • Organizační schopnosti, schopnost týmové práce na pracovišti, prezentační dovednosti
  • Schopnost zajištovat online výuku

K přihlášce je nutné přiložit

  • Doklady o dosaženém vzdělání
  • Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
  • Platný výpis z rejstříku trestů

Písemné přihlášky a výše uvedené doklady posílejte do 30 dnů od uveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty v elektronické podobě na adresu: podatelna@ftvs.cuni.cz nebo kariera@ftvs.cuni.cz

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby UK FTVS zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.