Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 26.8.2024

Další informace na https://cs.mff.cuni.cz/cs/pro-studenty/program-zamestnavani-doktorandu nebo u vedoucího pracoviště. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí magisterské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kvalifikace

  • Dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru informatika nebo příbuzném oboru nejpozději ke dni nástupu do pracovního poměru.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • doporučující dopis

Kód pracovního místa: 202408-AP1-MFF-UFAL-063
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 16
Doba trvání: 1 rok
Mzdová třída: AP1
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt