Přehled

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení:

na pozici asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 0,6 (možnost i kratšího úvazku) pro výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou podnikového hospodářství (Základy podnikání, Základy managementu) a výzkum v této oblasti.

Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost? Máte rádi nové výzvy? Pak hledáme právě Vás. Staňte se i Vy součástí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

 

Jaká bude náplň Vaší práce?

 • výuka vybraných přednášek a seminářů v rámci klíčových předmětů zajišťovaných katedrou podnikového hospodářství v českém a v anglickém jazyce,
 • vedení závěrečných prací,
 • vědecko-výzkumná činnost, včetně účasti na výzkumných projektech a grantech, ev. jejich vedení,
 • publikační činnost, příprava vědeckých článků pro mezinárodní časopisy.

Co požadujeme?

 • zahájené nebo ukončené doktorské vzdělání v oboru Podniková ekonomika a management nebo v příbuzném oboru,
 • publikační výsledky ve výzkumu prováděném v oblasti management nebo business (zejména publikace v impaktovaných časopisech a časopisech zařazených do databáze Scopus),
 • angličtinu a češtinu na úrovni alespoň C1, schopnost přednášet a publikovat v českém a anglickém jazyce,
 • zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů,
 • pedagogickou praxi,
 • schopnost práce v týmu,
 • mezinárodní relevanci výzkumné agendy – minimálně aktivní účast na zahraničních vědeckých konferencích, prezentace výsledků výzkumu na těchto konferencích a dalších odborných setkáních v zahraničí,
 • zájem o akademickou kariéru a plnění podmínek pro habilitační řízení v horizontu 4-7 let od nástupu nebo od dokončení doktorského studia,
 • víceletou praxi v managementu podniku nebo s vlastním podnikáním jako výhodu,
 • mezinárodní kontakty a zkušenost s prací v mezinárodních týmech jako výhodu,
 • dlouhodobou zkušenost se studiem nebo prací na univerzitě mimo Českou republiku a Slovensko jako výhodu.

Co získáte, když u nás budete pracovat? 

 • zajímavou, samostatnou a zodpovědnou práci v prostředí prestižní univerzity,
 • profesionální tým a příjemné pracovní prostředí,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na očkování, bezplatné využití služeb knihoven Masarykovy univerzity, atd.),
 • možnost vzdělávání a rozvoje,
 • možnost zahraniční stáže,
 • pracovní poměr na 3 roky s možností prodloužení.

Co je třeba doložit?

 • profesní životopis,
 • přehled publikační aktivity za posledních 10 let v této struktuře: Odborné knihy (B), články v časopisech registrovaných v databázi WOS a SCOPUS (Jimp|Jsc), kapitoly v odborné knize (C). Uchazeč zvýrazní ty publikace, které dle něj mají souvislost s místem, na které se hlásí,
 • seznam projektů vědy a výzkumu, které v posledních 10 letech uchazeč vedl nebo na jejichž řešení participoval,
 • seznam citačních ohlasů na své publikace ve struktuře: Web of science, Scopus (kromě WOS), ostatní (kromě WOS a Scopus),
 • přehled pedagogické praxe,
 • motivační dopis spolu s vizí vlastního působení na katedře podnikového hospodářství (cca 1 strana A4),
 • doložení mezinárodní relevance výzkumné agendy,
 • kopie dokladů o dosažené kvalifikaci.

Předpokládaný nástup 1. 1. 2021, případě dohodou.

V případě, že Vás nabízená pozice zaujala, zašlete přihlášku s požadovanými podklady k výběrovému řízení do 1. 11. 2020 pomocí  e-přihlášky na webových stránkách Masarykovy univerzity https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/58174.

 

Bližší informace je možno získat na personálním oddělení Ekonomicko-správní fakulty MU, JUDr. Pavla Zapletalová, telefon 549497358.

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/58174