Přehled

DĚKANKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici

asistent/asistentka na Centru pro klinické právní vzdělávání

Rozsah pracovního úvazku:
pracovní úvazek v rozsahu 1,0 na dobu určitou 2 roky

Požadavky:

  • ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda
  • zkušenosti s klinickým právním vzděláváním
  • publikační činnost
  • zahraniční zkušenosti
  • schopnost přednášet v anglickém jazyce (znalost dalšího cizího jazyka výhodou)

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-na-pozici-asistentasistentka-na-centru-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/

Zdroj: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-na-pozici-asistentasistentka-na-centru-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/