Přehled

Děkanka Pedagogické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

asistenta/asistentky

katedry anglistiky pro výuku praktického jazyka

Výše úvazku: 1,0

Nástup: 1. 9. 2019

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru, alespoň minimální pedagogická praxe

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 27. 5. 2019 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU

Dana Pouzarová

Jeronýmova 10

371 15 České Budějovice.

Informace: telefon: 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz