Přehled

Školitel: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Anotace: Výstupem práce bude návrh architektury IoT systému pro zvolenou doménu. Různé domény mají různé požadavky a očekávání, která musí být pro každou doménu specificky řešena a naplněna. Lze očekávat, že pro různé domény budou navržena různá řešení. Základní principy architektur IoT však musí být respektovány ve všech doménově specifických návrzích. Výstupem práce bude návrh architektury, jejíž aplikovatelnost bude potvrzena implementací v dané doméně.