Přehled

Lomový proces betonu je komplexní mechanismus, který je ovlivněn jeho vnitřní vysoce heterogenní strukturou: matrice/cementová pasta, kamenivo a póry. Rozvoj porušení probíhá na rozhraní cementová pasta/kamenivo, odkud se mohou rozvíjejí mikrotrhliny. Nabízená stáž je bude zabývat 2D/3D numerickým modelováním tohoto procesu s užitím kohezivních prvků dostupných v software ANSYS.

Skupina: Speciální problémy lomové mechaniky https://www.ipm.cz/skupiny/specialni-problemy-lomove-mechaniky-a-unavy-materialu#tab-1

Počet volných míst pro téma: 1