Přehled

Anotace: Téma je založeno na spolupráci s University of Leipzig a bude zaměřeno na analýzu snímků a sekvencí z retinální kamery s adaptivní optikou. Obrazová data z této kamery mají velmi vysoké rozlišení a umožňují analyzovat sítnici na úrovni jednotlivých fotoreceptorů. Základem pro tuto analýzu je sekvence snímků s nižší kvalitou a potřebné zpracování do formy snímku s vysokým rozlišením. Vývoj metod zpracování bude předmětem tohoto tématu. Další oblastí bude samotná analýza snímku. Kromě detekce fotoreceptorů lze analyzovat a hodnotit také tloušťku stěny retinálních arterií, které je významným ukazatelem strukturálních změn na mikrovaskulární úrovni. Automatická segmentace arteriálních stěn není vyřešena a bude také předmětem tohoto tématu. Půjde o nalezení relevantního a robustního postupu pro stanovení tloušťky arteriální stěny a dalších souvisejících parametrů. Téma bude řešeno ve spolupráci s University of Leipzig, Institute for Medical Informatics, Statistics and Epidemiology. Během studia se předpokládají pravidelné vědecké návštěvy a také cca půlroční pobyt na této instituci (případně jiné, s podobným zaměřením). Součástí studia je i prezentace vědeckých výsledků na konferencích v zahraničí a publikování ve vědeckých časopisech. UBMI zajišťuje doktorandům stipendium a/nebo částečný úvazek nad rámec státního stipendia při zapojení do grantového projektu nebo zapojení do výuky.

Školitel: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Obecné informace o programu: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/13568