Přehled

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického vPraze vypisuje výběrovéřízenína obsazení míst:

 • akademických pracovníků katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství se zaměřením na oblast:
  • informačních a komunikačních technologií v lékařství
 • akademických pracovníků katedry přírodovědných oborů se zaměřením na oblast:
  • biologie, předpokládá se budoucí zapojení do výzkumu, požadavky: minimálně ukončené magisterské vzdělání přírodovědného směru se specializací na buněčnou biologii, genetiku a molekulární biologii, biologii člověka nebo didaktiku biologie, může se jednat i o studenta s ukončeným vzděláním magisterského typu, pokračujícím ve studiu PGS
 • akademických pracovníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvase zaměřením na oblast:
  • fyzioterapie, podmínkou je úplné vysokoškolské vzdělání, minimálně 10 let praxe v oboru, vědecká hodnost, případně stávající studium doktorského programu, pedagogická praxe
  • bezpečnostních oborů
 • akademických pracovníků katedry biomedicínské techniky se zaměřením na oblast:
  • biomedicínského inženýrství
  • managementu a ekonomiky ve zdravotnictví

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/573315bd-2205-4fc3-9ce8-4557ecefceec/cs/20190916-akademicti-pracovnici-fbmi-cvut.pdf

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/sites/aktualne/files/content/573315bd-2205-4fc3-9ce8-4557ecefceec/cs/20190916-akademicti-pracovnici-fbmi-cvut.pdf