Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Vědecký pracovník v oboru počítačového zpracování přirozeného jazyka, zejména v oblastech strojového/hlubokého učení, strojového překladu a velkých jazykových modelů. Odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Stálá publikační aktivita v daném oboru. Očekává se vedení výuky v českém i anglickém jazyce.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty