Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na počítačovou grafiku s interdisciplinárními aplikacemi. Uchazeč se bude účastnit výzkumu v rámci běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia. Bude se také podílet na výuce předmětů z oblasti počítačové grafiky. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy, nejpozději však do 9 měsíců od termínu pro podávání přihlášek. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, zkušenosti ve výzkumu, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, ověřená schopnost publikovat vědecké výsledky a prezentovat je na mezinárodních konferencích, zkušenosti s metodami a aplikacemi počítačové grafiky (např. prediktivní vykreslování, vytváření vzhledu, participující média, fluorescence, polarizace, infračervené záření, optická měření, inverzní rendering a diferencovatelný rendering, plnobarevný 3D tisk) a s výukou v některých z těchto oblastí.

Expertíza

  • Počítačová grafika a její interdisciplinární aplikace

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty