Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 29.5.2024

Specifikace pozice: sportovní hry, sporty v přírodě, úpolové sporty

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • Požadavky na uchazeče: úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání, Výborná znalost češtiny C2 (spisovný jazyk slovem i písmem)

Expertíza

  • Akademický pracovník v oboru tělesné výchovy (pracovní pozice při nástupu: lektor)

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti

Kód pracovního místa: 202405-L2-PřF-7300-035
Zveřejněno: 2024-04-29
Nástup dle dohody: Ne
Počet hodin týdně: 20
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: L2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt