Přehled

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Start-upy
 • Podnikatelské kompetence

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

 

Katedra managementu

Skupina Řízení a strategie podniků

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Podnikové řízení.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

 

Katedra managementu – Skupina Inovace a kvalita

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Řízení podnikových projektů.
 • Řízení kvality.
 • Řízení inovací.
 • Procesní management.
 • Znalostní management.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

 

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Statistika
 • Informatika
 • Modelování podnikových procesů

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

 

Katedra řízení lidských zdrojů 

Skupina Organizační kultura a kompetence

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Řízení lidských zdrojů.
 • Organizační kultura.
 • Podniková psychologie a sociologie.

 

Katedra cestovního ruchu a marketingu

Skupina Marketing

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Obchodní činnost.
 • Marketing, marketingový výzkum, marketingová komunikace.
 • Podnikové informační systémy.
 • Public relations.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

 

Katedra cestovního ruchu a marketingu 

Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch

Akademický pracovník – asistent (Ing./Mgr.), odborný asistent (Ph.D.), docent, profesor.

Profilace:

 • Regionální rozvoj, regionální politika.
 • Veřejná správa.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací).
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů.
 • Participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost.
 • Příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů.
 • Příprava odborných článků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.
 • Řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

Požadavky

 • Akademické vzdělání odpovídající pracovnímu zařazení (Ing./Mgr., Ph.D., doc., prof.)
 • V případě akademického pracovníka – asistenta (Ing./Mgr.) je nezbytné probíhající studium Ph.D., nebo ochota studium zahájit.
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti.
 • Motivace a ochota se zapojovat do přípravy a řešení projektů výzkumných a rozvojových.
 • Motivace a ochota publikovat v odborných časopisech a na odborných konferencích.
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů.
 • Schopnost týmové práce.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Zástupce ředitele ústavu pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost/akademický pracovník

Požadavky

 • Akademické vzdělání odpovídající pracovnímu zařazení (minimálně Ph.D.)
 • Řídící a koordinační schopnosti.
 • Zkušenost s výzkumnými projekty a aktivní publikační činnost, publikační výstupy indexované v databázích WOS a Scopus.
 • Motivace a ochota v oblasti přípravy a řešení projektů výzkumných a rozvojových.
 • Motivace a ochota publikovat v odborných časopisech a pomáhat s publikováním dalším akademickým pracovníkům ústavu.
 • Členství v redakčních radách odborných časopisů.
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti.
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů.
 • Schopnost týmové práce.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Náplň práce:

 • Řídí a koordinuje výzkumné, tvůrčí, zakázkové a publikační aktivity členů ústavu.
 • Koordinuje ediční a vydavatelskou činnost ústavu.
 • Koordinuje z odborného pohledu akce (konference, semináře, workshopy apod.) pořádané členy ústavu.
 • Koordinuje, v rámci ústavu, nábor, přidělení a využování pomocných vědeckých sil.
 • Napomáhá členům ústavu s graduačním růstem.
 • Vytváří a kultivuje vhodné prostředí pro rozvoj a podporu vědy, výzkumu a projektové činnosti na ústavu, ve skupinách a na odděleních.
 • Odpovídá za kvalitu, obsahovou a formální správnost vypracovaných odborných materiálů.
 • Kontroluje plnění vědeckovýzkumných aktivit včetně souvislosti se stanovenými výzkumnými směry, tak aby byla zabezpečena akreditabilita akademických pracovníků ústavu.
 • Zpracovává statistiky a odborné analýzy související s výzkumnou činností ústavu.
 • Poskytuje součinnost a úzce spolupracuje se zástupci ústavu, vedoucími kateder a dalšími pracovníky ústavu a dle pokynů ředitele ústavu, za svou činnost je přímo odpovědný řediteli ústavu.

Požadavky pro ústav podnikové strategie

 • Akademické vzdělání odpovídající pracovnímu zařazení (Ing./Mgr., Ph.D., doc., prof.)
 • V případě akademického pracovníka – asistenta (Ing./Mgr.) je nezbytné probíhající studium Ph.D., nebo ochota studium zahájit.
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti.
 • Motivace a ochota se zapojovat do přípravy a řešení projektů výzkumných a rozvojových.
 • Motivace a ochota publikovat v odborných časopisech a na odborných konferencích.
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů.
 • Schopnost týmové práce.
 • Analytické myšlení, kreativita, pečlivost.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Termín nástupu: možno ihned, nebo záleží na domluvě.

 

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

 

Informace o pozicích:

 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
 • Nemanická 436/7, 370 01 České Budějovice
 • typ pracovního poměru: Práce na plný nebo částečný úvazek,
 • délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení,
 • typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
 • mzdový tarif: 27 000 – 50 000 Kč (dle pracovního zařazení), možný osobní příplatek,
 • požadované vzdělání: podle pozice – vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.), výjimečně vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.),
 • požadované jazyky: angličtina,
 • nabízíme: 8 týdnů dovolené, dotované stravování, mateřská školka, flexi pass/příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost výjezdů v rámci programu Erasmus+

 

Termín podání přihlášky: do 2.7.2022

Kontaktní osoba: Ing. Eva Slabší, tel. 387 842 110, email: slabsi@mail.vstecb.cz

Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika