Přehled

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků

Katedra informatiky a kvantitativních metod

  • akademický pracovník pro oblast programování a algoritmizace – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)

Požadavky: Znalosti z oblasti algoritmizace a objektově orientovaného programování. Orientace v moderních technologiích softwarového vývoje.

Požadavky na uchazeče/ky:

  • prof., doc., Ph.D. (popř. student doktorského studia před dokončením)
  • publikační činnost v oboru
  • samostatná a týmová výzkumná práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 popř. dle dohody

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky včetně profesního životopisu, dokladů o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a hodnostech a přehledu dosavadních pedagogických a vědeckých činností zasílejte v obálce viditelně označené „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do
1. 6. 2020 na adresu Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové – děkanát, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové 3.