Přehled

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice na Katedře ošetřovatelství

 pro výuku předmětů:  FARMAKOLOGIE

Požadavky:  , doc., Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru, schopnost samostatné tvůrčí práce

Výše úvazku: 0,1-1,0

Nabízíme:

týmová práce
podpora při zvyšování odborné kvalifikace
podpora při studiu Ph.D.
možnost vědeckého růstu při práci v laboratořích FZS
nástupní plat: mzdová třída, dle zařazení akademického pracovníka A2 – A6, v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UJEP
pracovní smlouva na dobu určitou
zkušební doba 3 měsíce
benefity – stravenky, UNIŠEKY, příspěvek na důchodové pojištění, rekreační středisko

Místo výkonu: Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

Bližší informace: Ing. Miloš Němeček, tel. 475 284 222, 475 284 232

Přihlášky s profesním životopisem, doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, průběhem praxe zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na personalni@ujep.cz  nejpozději do 10. 02. 2023.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení.

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem