Přehled

Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení:

Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent pro výuku etiky, politické a sociální filosofie
Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy
Úvazek: 0,5

Předpokládaný nástup: 1.10. 2021
Termín přihlášky: 31.8. 2021

Popis pozice:

 • Výuka v rámci odborného zaměření.
 • Vědecká práce v oboru
 • Vedení studentských prací a projektů.
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů.

 Požadavky:

 • Získání docentury v oboru filosofie.
 • Pedagogická praxe.
 • Praktická zkušenost s vědeckými projekty a granty a s aktivní účastí na cizojazyčných konferencích výhodou.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný profesní životopis.
 • Přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti.
 • Ověřené kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).
 • Osobní bibliografie.
 • Souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem.

Způsoby přihlášení:

Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou nebo osobně na adresu: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Kancelář děkana, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nebo elektronicky podatelna@ktf.cuni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pravidla stanoví Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy. V prvním kole posuzuje komise písemné přihlášky. V případném druhém kole může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k pohovoru.