Přehled

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Katedra technických studií

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci
  (např. teorie automatického řízení, prostředky průmyslové automatizace, základy mechatroniky, mechatronické systémy a robotika).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na Průmysl 4.0
  (např. technologie a standardy Průmyslu 4.0, Průmysl 4.0.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických informatických
  a kybernetických předmětů
  (např. počítačová grafika a virtuální realita, plánování, návrh a vyhodnocení experimentů, modelování a simulace diskrétních událostí, návrh uživatelských rozhraní, umělá inteligence, deterministické a stochastické systémy, teorie automatického řízení atd.)

Minimální požadované vzdělání: ukončené jmenovací (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických předmětů elektrotechniky a elektroniky (např. základy elektrotechniky, zpracování signálu a obrazu, elektronika, architektura počítačů atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na tvorbu mobilních aplikací, programování a počítačových sítí
  (např. tvorba internetových stránek, základy programování, tvorba mobilních aplikací,  úvod do počítačových sítí, objektově orientované programování, bezpečnost a ochrana dat, programování v Javě, webové technologie atd.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na multimédia
  (např. multimédia, multimediální tvorba.).

Minimální požadované vzdělání: ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou.

Informace o všech pozicích: vedoucí katedry doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (zdenek.horak@vspj.cz)

Předpokládaný nástup v listopadu 2021. Výše úvazku dle dohody.

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

 • písemná přihláška,
 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis.
 • kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení,
tj. do 25. 10. 2021 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.