Přehled

Děkan Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 

akademický pracovník/ce Katedry životního prostředí

 

Počet volných míst:        1 místo odborný/á asistent/ka – docent/ka – profesor/ka

Výše úvazku:                     100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: září 2024 (případně dle dohody)

Místo výkonu práce:      Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Požadavky:

–          titul Ph.D. v přírodovědných oborech je podmínkou, titul doc. či prof. je preferovaný

–          zkušenost v oblastech přírodních věd a ochrany životního prostředí

–          praxe v oboru na institucích v ČR – praxe v zahraničí je vítána

–          zapojení do výuky

–          vedení závěrečných prací studentů

–          významné zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru

–          odpovídající publikační aktivita

–          příprava, vedení a řešení projektů

–          schopnost samostatné tvůrčí práce, ale i práce v kolektivu

–          výborná znalost českého jazyka slovem a písmem

–          výborná znalost anglického jazyka slovem a písmem

Nabízíme:

–          zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award

–          odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky

–          podporu při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích

–          týmovou práci

–          tvůrčí volnost

–          flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office

–          zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pluxee karta, sickdays

Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Bližší informace: http://www.ujep.cz

Požadované dokumenty v přihlášce:

–          odborný životopis – uvést kontakt – email/telefon

–          kopie dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech

–          motivační dopis

–          návrh vědecko-výzkumné aktivity na období 3 let v rozsahu 1 A4

–          přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech aj.

–          seznam publikační a grantové činnosti, a příspěvků na konferencích

 

Přihlášku s povinnými přílohami zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz nejpozději
15. 7. 2024.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aktivně podporuje genderovou rovnost, rozmanitost a začlenění a podporuje přihlášky ze všech částí společnosti.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.