Přehled

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

ÚSTAV TECHNICKO – TECHNOLOGICKÝ

KATEDRA DOPRAVY A LOGISTIKY

akademické pracovníky – profesor, docent, odborný asistent – pro tyto oblasti (obory a specializace):

Doprava, Logistika:

 • Technologie a řízení silniční dopravy, Technologie a řízení železniční dopravy, Technologie a řízení vodní dopravy, Technologie a řízení letecké dopravy,
 • Technologie a řízení osobní dopravy, Technologie městské hromadné dopravy,
 • Zasílatelství,
 • Životní prostředí a doprava, Dopravní politika,
 • Dopravní telematika,
 • Ekonomika dopravního podniku, Nástroje finanční politiky v logistice, Marketing v dopravě,
 • Řízení dodavatelských řetězců, Informační a telekomunikační technologie a systémy, Výrobní logistika, Automatizace a robotizace v logistických procesech.

Požadavky kvalifikace:

 • Minimální požadavek Ph.D. v oboru specializace, či oboru příbuzném, příp. před ukončením doktorského studia, další požadované tituly, prof., doc.;
 • předpoklady pro vědeckovýzkumnou, tvůrčí, publikační a pedagogickou činnost dle akademických titulů;
 • praxe ve stejném, příp. příbuzném oboru výhodou;
 • odborné, publikační, prezentační a projektové činnosti výhodou;
 • časová, profesní a cestovní flexibilita;
 • schopnosti práce v kolektivu, tvůrčí charakter a ochota spolupracovat a podílet se na činnostech související s rozvojem VŠTE;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (B2-C1);
 • uživatelská znalost PC.

KATEDRA STAVEBNICTVÍ

Akademický pracovník – docent, profesor (alternativně odborný asistent Ph.D)
se zaměřením v některé z oblastí:

 • POZEMNÍ STAVITELSTVÍ (plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráce)
 • KONSTRUKCE A STATIKA STAVEB  (plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráce)
 • NAVRHOVÁNÍ BUDOV A TYPOLOGIE (plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráci
 • TZB/ELEKTROTECHNIKA (Částečný úvazek nebo externí spolupráce)

KATEDRA INFORMATIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD

Akademický pracovník – docent, profesor (alternativně odborný asistent Ph.D)
se zaměřením v některé z oblastí zaměření:

 • Statistika,
 • matematika,
 • výpočetní technika.

KATEDRA STROJÍRENSTVÍ

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor

Zaměření v některé z oblastí:

 • konstrukce strojů a zařízení, CAD systémy, 3D modelování, progresivní metody konstruování, části strojů,
 • strojařské technologie a materiály,
 • obrábění,
 • tváření,
 • svařování,
 • počítačem podporovaná inženýrská činnost,
 • mechatronika,
 • databáze a informační systémy ve strojírenství.

Požadavky pro všechny pozice:

 • Minimálně Ph.D.,
 • schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou),
 • přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací,
 • předpoklady k tvůrčí činnosti,
 • schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech,
 • schopnost samostatné vědecké práce v oboru.

Nabízíme pro všechny pozice:

 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři,
 • zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí,
 • řízení studentských projektů,
 • práce v dynamickém kolektivu,
 • možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod,
 • preferován plný či částečný úvazek, alternativně dlouhodobá externí spolupráce.

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE
Název pozice: Akademický pracovník – lektor Centra jazykových služeb
Profilace: Výuka anglického jazyka všech úrovní, Překladatelská/Tlumočnická činnost

Požadavky:

 • Minimálně magisterské vzdělání v oblasti výuky anglického jazyka,
 • praxe v oblasti výuky anglického jazyka, překladatelské/tlumočnické činnosti,
 • aktivní účast při vytváření výukových a zkušebních materiálů,
 • ochota dále se vzdělávat a zvyšovat si odbornou kvalifikaci,
 • 100 % nebo možnost snížení / možnost externí spolupráce,
 • zkušenosti s korekturou odborných textů a publikační činnost vítány,
 • flexibilita.

Nabízíme:

 • Možnost profesního rozvoje formou finančního příspěvku na vzdělávací aktivity,
 • možnost zvyšování kvalifikace,
 • flexibilní pracovní doba,
 • možnost účasti v mezinárodních projektech,
 • příjemný kolektiv,
 • 8 týdnů dovolené,
 • dotované stravování,
 • flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost výjezdů v rámci programu Erasmus +,
 • mateřská škola pro děti zaměstnanců.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka seminářů, garance předmětů,
 • spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů,
 • participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost,
 • příprava a zapojení se do řešení rozvojových/mezinárodních projektů,
 • překladatelská/Tlumočnická činnost,
 • zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

KATEDRA MANAGEMENTU
Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/doktorad

Požadavky:

 • Minimálně vysokoškolské magisterské vzdělání (Ing.) se zaměřením v oboru Podniková ekonomika a management a další příbuzné obory,
 • osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti,
 • schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu,
 • analytické myšlení, kreativita, pečlivost,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost anglického jazyka,
 • 100% úvazek.

Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu,
 • nadstandardní platové podmínky,
 • práci v tvůrčím a empatickém pracovním kolektivu,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů,
 • možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce,
 • dotované stravování,
 • mateřská škola,
 • 6 týdnů dovolené.

Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Profilace: Statistika, Informatika, Modelování podnikových procesů

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před jeho dokončením,
 • osobní zaujetí pro nové poznání a tvůrčí činnost,
 • schopnost aktivně pracovat ve výzkumném týmu,
 • analytické myšlení, kreativita, pečlivost,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • znalost anglického jazyka,
 • 100% úvazek.

Nabízíme:

 • Možnost kvalifikačního růstu,
 • nadstandardní platové podmínky,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů,
 • možnost osobního zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • nárok na Flexi passy / Příspěvek na penzijní připojištění po prvním odpracovaném roce,
 • dotované stravování,
 • mateřská škola,
 • 6 týdnů dovolené.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací),
 • spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů,
 • participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost,
 • příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů,
 • příprava odborných článků,
 • zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.

KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Název pozice: Akademický pracovník – asistent/odborný asistent/docent/profesor
Profilace: Řízení lidských zdrojů, Podniková psychologie a sociologie.

Požadavky:

 • Minimálně Ph.D., nebo před dokončením, doc./prof. výhodou,
 • aktivní publikační činnost,
 • zkušenost s realizací výzkumných projektů a grantů,
 • znalost AJ,
 • aktivní účast při vytváření nových studijních programů,
 • 100% úvazek, nebo možnost snížení.

Nabízíme:

 • Nadstandartní rozvojové a platové podmínky,
 • založení vlastního výzkumu s maximální podporou,
 • možnost podílet na přípravě nových studijních programů a předmětů.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací),
 • spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů,
 • participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost,
 • příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů,
 • příprava odborných článků,
 • zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti.

 

ÚSTAV ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ

Ústav znalectví a oceňování hledá kolegu/kolegyni na níže uvedenou pozici:

Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor.

Profilace:

 • Podniková ekonomika.
 • Oceňování podniku.
 • Oceňování nemovitostí (možný absolvent z programu Podniková ekonomika, programy technické – stavební).
 • Ekonomie – mikroekonomie.
 • Ekonomie – makroekonomie.
 • Finance podniku/controlling,
 • Finanční a kapitálové trhy,
 • Účetnictví.

Požadavky

 • Minimálně Ph.D., nebo před dokončením, doc./prof. výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • osobní zaujetí pro nové poznání v pedagogické a tvůrčí činnosti,
 • motivace a ochota se zapojovat do přípravy a řešení projektů výzkumných a rozvojových,
 • motivace a ochota publikovat v odborných časopisech a na odborných konferencích,
 • samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů,
 • schopnost týmové práce,
 • analytické myšlení, kreativita, pečlivost,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme

 • Možnost zvyšování kvalifikace a podpora v tomto procesu (doc., prof.),
 • úvazek 100%,
 • vlastní výzkum s naší maximální podporou. Podpora při přípravě projektů, odborných vědeckých článků,
 • 8 týdnů dovolené,
 • dotované stravování,
 • flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost výjezdů v rámci programu Erasmus +.
 • mateřská škola pro děti zaměstnanců.

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, výuka přednášek/seminářů, garance specializovaných předmětů (zkoušení, vedení kvalifikačních prací),
 • spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů,
 • participace na přípravě/výuce kurzů pro veřejnost,
 • příprava a zapojení se do řešení rozvojových/výzkumných/mezinárodních projektů,
 • příprava odborných článků,
 • zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí a pedagogické činnosti,
 • řešení zakázek pro podniky a organizace z praxe.

Termín nástupu: možno ihned, nebo záleží na domluvě.

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • strukturovaný profesní životopis
 • ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

Informace o pozicích:

 • Místo pracoviště:
  • Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
  • Nemanická 436/7, 370 01 České Budějovice
 • typ pracovního poměru: Práce na plný nebo částečný úvazek,
 • délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení,
 • typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva,
 • mzdový tarif: 27 000 – 50 000 Kč (dle pracovního zařazení), možný osobní příplatek,
 • požadované vzdělání: podle pozice – vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.), výjimečně vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.),
 • požadované jazyky: angličtina,
 • nabízíme: 8 týdnů dovolené, dotované stravování, mateřská školka.

Termín podání přihlášky: do 9.12.2021

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Černá, tel. 387 842 103, email: cerna.lucie@mail.vstecb.cz

Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika