Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru klinická a sociální farmacie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení),
 • u cizinců alespoň základní znalost českého jazyka,
 • dosažení specializačního vzdělávání (atestace)/zařazení do specializačního vzdělávání a předpoklad dokončení do 7 let od nástupu nebo dosažení habilitace v oboru klinická a sociální farmacie nebo příbuzném oboru do 7 let,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • publikační aktivita v oboru,
 • předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru klinická a sociální farmacie,
 • schopnost týmové práce.

Výhodou jsou zkušenosti ve farmakoepidemiologii, lékové informatice, lékové politice, klinické farmacii, farmaceutické péči a lékárenství, zkušenosti s výukou seminářů a praxe v oboru.

Od úspěšného kandidáta se očekává, že bude získávat externí finanční prostředky (Primus, GA ČR, AZV apod.) na výzkum v oblasti klinická a sociální farmacie a farmakoepidemiologie a pomáhat organizovat výzkum ve svých odborných oblastech. Kromě výzkumu bude tento pracovník vyučovat příslušné předměty na pregraduální i postgraduální úrovni, bude se podílet na osvětové a servisní činnosti a přispívat k rozvoji distanční výuky.

Nabízíme:

 • až 2 pozice s výší pracovního úvazku dle dohody,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK), příp. jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • možnost založit vlastní výzkumnou skupinu,
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s motivačním dopisem, podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů přijímá v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Lenka Cermanová, DiS. – Personální oddělení, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 31. 8. 2024 (hr@faf.cuni.cz).

S neformálními dotazy ohledně této pozice se můžete obracet na doc. PharmDr. Josefa Malého, Ph.D. vedoucího Katedry sociální a klinické farmacie: malyj@faf.cuni.cz.

Podrobnější informace o pracovišti je možné nalézt na následujících odkazech:

Katedra sociální a klinické farmacie | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Research Groups | Faculty of Pharmacy – Research Portal (cuni.cz)

Obálku označte slovy: „VŘ – akademický pracovník KSKF“

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024, příp. dohodou.

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na webu fakulty: www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/