Přehled

Školitel: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Anotace: Zatímco v prvním desetiletí 21. století se v softwarových kruzích hodně diskutovalo o tom, zda agilní přístupy k vývoji softwaru fungují, byť jen na úrovni týmů, v současnosti je již prokázáno, že pokud je agilní přístup aplikován dobře, je dobrý pro tým, pro zákazníka i pro organizaci. Organizace si uvědomují přínosy agilního vývoje a na tento způsob vývoje softwaru přecházejí. Mluvíme o agilní transformaci. Ta ovšem není jednoduchá a zejména u velkých společností je spojena s řadou výzev. V poslední době se problematice agilní transformace věnuje řada odborných článků, ale tato problematika není zatím vyřešena. S agilní transformací souvisí i škálování agilních metodik vývoje softwaru a jejich přizpůsobování (tailoring). Škálování agilních metodik řeší, jak agilní metodiky aplikovat na větší a distribuované týmy, více týmů vyvíjejících jeden produkt i v rámci celé organizace mimo oddělení vývoje softwaru. Toto téma je také v současnosti středem zájmu výzkumníků ve světě, ale zatím není uspokojivě vyřešeno.