Přehled

Anotace: Práce je zaměřena na výzkum nových přístupů ve 3D biotisku, kdy se aplikuje vnější stimul nebo využívá řízené zrání. Cílem je vytvořit tkáňový konstrukt ve formě buňkami potaženého scaffoldu využitelného jako vaskulární náhrada nebo jako prostředek regenerace poškozené srdeční tkáně. Jako vnější stimul bude využito magnetické pole, teplotní gradient a změna pH. Navržený postup nahradí nutnost aplikace post-tiskových procedur. Základní varianta bude založena na využití suspenze lidských endotelových buněk HUVEC a lidských mesenchymálních kmenových buněk. Projekt vyžaduje zvládnutí buněčných experimentů, extruzního 3D biotisku a zobrazování fluorescenčním konfokálním mikroskopem. V rámci studia absolvují doktorandi půlroční stáže na atraktivních partnerských univerzitách v zahraničí. UBMI zajišťuje doktorandům stipendium a/nebo částečný úvazek nad rámec státního stipendia při zapojení do grantového projektu nebo zapojení do výuky.

Školitel: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Obecné informace o programu: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/13568