Přehled

Tkáňové inženýrství je jednou z nejmodernějších metod regenerativní medicíny. Studium se bude soustředit na materiálové inženýrství pro tuto oblast, která potřebuje biomateriály s řízenými vlastnostmi a nové technologie jejich zpracování. Součástí zaměření výzkumu bude vliv parametrů fyzikální a chemické struktury na kinetiku resorpce v definovaném prostředí za účelem schopnosti řídit tuto kinetku v aplikacích.

Školitel Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d