Přehled

Katedra environmentální chemie a technologie Fakulty životního prostředí UJEP hledá:

– prof., doc., OA s Ph.D. nebo OA s reálným předpokladem doktorského studia v kompatibilním oboru pro výuku technických předmětů s orientací na materiály pro životní prostředí

Požadavky:
– VŠ vzdělání nebo praxe v oboru;
– schopnost samostatné tvůrčí práce;
– zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru s orientací na materiál pro životní prostředí;
– zapojení do přípravy a řešení projektů;
– odpovídající publikační aktivita, vynálezecká aktivita nebo realizace technických řešení výhodou.

Nabízíme:
– nástup a výše úvazku dle dohody;
– odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky;
– podpora při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích;
– týmová práce;
– tvůrčí volnost;
– flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office.

Přihlášky s životopisem, motivačním dopisem, doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe, údaji o členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem nebo emailem na adresu romana.kovarikova@ujep.cz nejpozději do 31.08. 2020.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či nevybrat žádného uchazeče.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: romana.kovarikova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.