Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

asistent se zaměřením na výuku předmětů bloku internacionalizace v cizím jazyce

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na výuku předmětů bloku internacionalizace v cizím jazyce
 • Typ systemizovaného místa: asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 až 6 hodin týdně v semestru. Aktivně se podílí ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage

Předpokládaná výše úvazku

 • 0,1

Kvalifikační a další předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání II. stupně, student doktorského studijního programu kinantropologie
 • Angličtina B2
 • EU research level: R1 – First stage

Předpokládané datum nástupu

 • od 15.11.2021, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
 • doklady o dosažené kvalifikaci

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 5. 11. 2021 na adresu PersonalniPdF@osu.cz.

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • anglický

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.