Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL

(English version below)

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je předním výzkumným centrem působícím v celé České republice i v Evropě. Nabízíme komplexní a efektivní výzkum a služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a informačních technologií. Vyvíjíme inovativní řešení na míru pro výrobce, technologické firmy a další výzkumné instituce.

Již více než 10 let generujeme výsledky v oblasti inovativních řešení. Jádro našeho výzkumného portfolia tvoří tři programy: Nanomateriály v přírodních vědách, Konkurenceschopné inženýrství a Systémová integrace.

Přestože jsme český výzkumný a vývojový ústav, stali jsme se mezinárodním zaměstnavatelem. Jsme hrdí na to, že jsme atraktivní pro výzkumníky z dalších zemí Evropy a Asie. Naše dobře zavedené týmy odborníků nabízejí profesionální služby v oblasti technického a mezioborového výzkumu a rozpracovávají ambiciózní myšlenky do inovativních experimentů s využitím nejmodernějšího vybavení.
Ústav v současné době zaměstnává přibližně 170 zaměstnanců a sídlí v Liberci.

Více o nás: https://cxi.tul.cz/o-nas

The Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation is a leading Research Center active throughout the Czech Republic and Europe. We offer comprehensive and efficient research and services in the fields of Nanomaterials, Engineering and Information Technologies. We develop customized and innovative solutions for producers, technological companies and other research institutions.

For over 10 years, we have been generating results in innovative solutions. Core of our research portfolio comprises of three programs: Nanomaterial in Natural Sciences, Competitive Engineering and System Integration.

Even though we are a Czech R&D Institute, we have become an international employer. We are proud to be attractive to researchers from other countries of Europe and Asia (Poland, Iran, China, India, Turkey, Ukraine, Australia, Egypt, Italy, Nepal, Pakistan, Kazakhstan, Slovakia, USA, Sudan, Vietnam). Our well established expert teams offer professional services in the field of technical and cross-disciplinary research, breaking down ambitious ideas into innovative experiments using state-of-the-art equipment. The Institute currently employs approximately 170 employees and is located in Liberec.

More about us: https://cxi.tul.cz/en/about-us/about-us

Volné pozice / open positions

There are currently no vacancies.