Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 18000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání přibližně 3000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity.

Aktuální volné pozice

There are currently no vacancies.